ONE 6986


ONE 6977


     ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂື້ນແຜນກໍານົດພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ ຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດຂື້ນເປັນເວລາ 2 ວັນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25-26 ກໍລະກົດ 2018 ທີ່ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ,  ໂດຍການເປັນປະທານ     ທ່ານ ຄຳພັນ ສິດທິດຳພາ ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ມີພະນັກງານບຳນານອາວຸດໂສ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານງານພັກສານປະຊາຊົນສູງສຸດເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບຟັງການຜ່ານມະຕິ ສະບັບເລກທີ 032/ກມສພ, ລົງວັນທີ 03 ມັງກອນ 2018 ຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ວ່າດ້ວຍວຽກງານສ້າງແຜນກໍານົດພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ,  ມະຕິສະບັບເລກທີ 030/ກມສພ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຂອງພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ ມະຕິ, ລົງວັນທີ 03 ມັງກອນ 2018 ແລະ ຜ່ານຄຳສັ່ງແນະນຳສະບັບເລກທີ 292/ຄຈສພ, ລົງວັນທີ 26 ເມສາ 2018  ຂອງຄະນະຈັດຕ້ອງສູນກາງພັກກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມັດຕິຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານຂອງພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ ວຽກງານສ້າງແຜນກຳນົດພະນັກງານນຳພາຄຸ້ມຄອງ.  ໄດ້ບົດສະຫລຸບຕິລາຄາການດໍາເນີນ ຂື້ນແຜນກໍານົດພະນັກງານ ພ້ອມກັບການແນນະນໍາບັດ, ປ່ອນບັດ 3 ຮອບ ແລະ ດໍາເນີນການທາບທາມເປັນ 3 ຮອບ, ເຊີ່ງມະຕິກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ວ່າດ້ວຍວຽກງານສ້າງແຜນກໍານົດພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ ແມ່ນເປັນການສ້າງແຜນກໍານົດພະນັກງານ ທີ່ຈະຈັດວາງເຂົ້າໃນຕໍາແຫນ່ງນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ ແຕ່ລະຂັ້ນ, ແຕ່ລະຂະແຫນງການ ແນ່ໃສລັກສະນະສຶບທອດປ່ຽນແທນຕໍ່ເນື່ອງ ໃນສະເພາະຫນ້າ ແລະ ຍາວນານ.

    ປະທານທ່ານ ຄຳພັນ ສິດທິດຳພາ ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ບັນດາທ່ານທີເອົາໃຈໃສ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຢ່າງພ້ອມພຽງ ທີ່ໄດ້ພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມນຳພາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕໍ່ການປະຕິບັດແຜນກຳນົດພະນັກງານນຳພາຄຸ້ມຄອງຂອງສານປະຊາຊົນໃນໄລຍະຜ່ານມາຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ເປັນຢ່າງດີ,ຮັບປະກັນໃຫ້ການຫັນວຽກງານ ໃຫ້ດຳເນີນຕາມລະບຽບແບບແຜນເພື່ອຕອບສະໜອງໜ້າທີການເມືອງຂອງພັກ-ລັດ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະອົງການຕຸລາການກໍ່ຄືສານປະຊາຊົນ,ເປັນການຫັນຍຸດທະສາດດ້ານວຽກງານພະນັກງານເປັນອັນລະອຽດ,  ສ້າງໂຄງການສັງລວມພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການກໍ່ສ້າງ-ບຳລຸງ, ຄາດຄະເນ, ສັບຊ້ອນ ແລະ ຈັດວາງພະນັກງານຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.

 

ພາບ - ຂ່າວ: ອານຸພົນພົມຮັກສາ