ONE 6916


ONE 6889


       ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2018 ທີຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ສານປະຊາຊົນສູງສຸດໄດ້ເປິດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ດຳລັດ ສະບັບເລກທີ 294/ລບ ລົງວັນທີ 04 ກັນຍາ 2017 ວ່າດ້ວຍ ການຝືກອົມຮົມ ແລະ ພັດທະນາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ດໍາລັດສະບັບເລກທີ 300/ລບ ລົງວັນທີ 13 ກັນຍາ 2017 ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ,ໃຫ້ກຽດເຜີຍແຜ່ໂດຍທ່ານວິໄຊ ພັນດານຸວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ(ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານລັດຖະກອນ).ເຊີ່ງມີທ່ານ ຄໍາພັນ ສິດທິດໍາພາ ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ຮອງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ຫົວໜ້າກົມ-ຮອງກົມ ແລະ ພະນັກງານລັດຖະກອນຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດເຂົ້າຮ່ວມ. ຈຸດປະສົງໃນການເຜີຍແຜ່ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນເຂົ້າໃຈ ກຳນົດ ຫຼັກການ, ລະບຽບການ, ການປະເມີນຜົນພະນັກງານ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການຝືກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາພະນັກງານລັດຖະກອນ ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວດຳເນີນໄປຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ກົດໝາຍຂອງລັດ ແນໃສ່ເພີ້ມຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ສັງກັດອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງ,ສາມາດຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍມເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

 

 

ພາບ - ຂ່າວ: ອານຸພົນພົມຮັກສາ