DSC 1959


DSC 1937

     ໃນວັນທີ 05 ກໍລະກົດ 2016 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ຢູ່ທີ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້​ຈັດພິທີ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ກົມຄຸ້ມຄອງສຳມະໂນຄົວ ແລະ ກໍ່ສ້າງຮາກຖານ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຫ້ອງການ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ. ສານປະຊາຊົນສູງສຸດເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ເຊັນບົດບັດບັນທຶກ ຄັ້ງນີ້ ຜູ້ຕ່າງໜ້າ ແມ່ນ ທ່ານ ບຸນຂວາງ ທະວີສັກ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ໃນພິທີດັງກ່າວ ທ່ານ ຄຳພາ ແສງດາຣາ ຮອງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ຮ່ວມເປັນສັກຄີພິຍານ.