ພິມ
ກົດເບິ່ງ: 1844

 

30 ປີ ສານປະຊາຊົນ

ຄຸນນະທຳແຫ່ງກົດໝາຍ

ສານປະຊາຊົນ

ສາວກົດໝາຍບ້ານນາ

ສີແສງ ຈັນວັນເພັນ

ພະນັກງານສານປະຊາຊົນ

ມົນຮັກ ສາວສານປະຊາຊົນ

ໜ້າທີ່ ທີຕ້ອງທຳ

 

ນາມປາກກາ : SK